چین: پمپئو برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی آمریکا به دروغ متوسل شده است

سخنگوی وزارت خارجه چین، وزیر خارجه آمریکا را به طرح دروغ‌های بسیار برای لاپوشانی عملکرد ناموفق این کشور در مقابله با کرونا متهم کرد.