ثبت جهانی راه‌ آهن ایران در آینده نزدیک

حناچی گفت: امسال راه آهن ایران ثبت جهانی می‌شود، پیش از ما اتریش و سوئیس توانسته‌اند راه‌آهن خود را ثبت جهانی کنند.