جلسه فوتسالی‌ها با دبیرکل فدراسیون فوتبال

اعضای کمیته فوتسال به همراه کادر فنی تیم ملی امروز پس از پایان جلسه کمیته فنی، در دفتر مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال حاضر شده و جلسه‌ای را با او برگزار کردند.