روح الله زم به اعدام محکوم شد

سخنگوی قوه قضاییه ایران اظهار داشت: رسیدگی به پرونده زم به اتمام رسیده و دادگاه حکم خود را مبنی بر محکومیت روح الله زم صادر کرده است.