اجرای طرح‌های نوین و اصلاح هندسی برخی معابر ماهشهر

اجرای طرح‌های نوین و اصلاح هندسی برخی معابر و میادین شهری ماهشهر باهدف روان سازی ترافیک انجام می‌شود.