اطلاعیه ترم تابستانی دانشگاه پیام نور استان قزوین

ترم تابستانی دانشگاه پیام نور استان قزوین به علت شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار می‌شود.