آسوشیتدپرس: کاخ سفید در سال ۲۰۱۹ از اقدام روسیه علیه سربازان آمریکایی آگاه شد

خبرگزاری آسوشیتدپرس مدعی شد کاخ سفید در سال ۲۰۱۹ از اقدام روسیه علیه سربازان آمریکایی آگاه بوده است.