لتونی ممنوعیت پخش هفت کانال تلویزیونی RT را وضع کرد

شورای ملی رسانه های لتونی اظهار داشت، که هفت کانال تلویزیون RT ممنوع الپخش شدند.