سخنرانی وزیر امور خارجه ایران در صحن شورای امنیت

دکتر ظریف: آمریکا این ننگ را بر پیشانی خود دارد که کشورهای قانونمدار را برای عدم نقض قطعنامه شورای امنیت تنبیه می‌کند!