لبنان|نشست شورای عالی دفاع به ریاست میشل عون برای بررسی اوضاع امنیتی

منابع خبری از برگزاری نشست شورای عالی دفاع لبنان به ریاست میشل عون برای بررسی اوضاع امنیتی این کشور خبر دادند.