کرونا جز با ماسک زدن قابل کنترل نیست

ویدئویی از صحبت‌های یک مجری آمریکایی را مشاهده می‌کنید که از عادی‌سازی کرونا در این کشور و عدم استفاده از ماسک می‌گوید.