از آدرس غلط موسوی خوئینی‌ها تا ادامه حاشیه‌های اعتبارنامه تاجگردون

در بسته خبری “امروز در عالم سیاست چه خبر بود» به اخبار مهم دهمین روز تیرماه در حوزه سیاسی می‌پردازیم.