تونس|موضع راشد الغنوشی درباره توطئه اشغال کرانه باختری

رئیس مجلس قانونگذاری تونس خواستار صدور بیانیه محکومیت الحاق کرانه باختری به فلسطین اشغالی از سوی این مجلس شد.