تأیید دیدار نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با معاون سیاسی طالبان

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیدار روز گذشته نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با معاون سیاسی طالبان را تأیید کرد.