ظریف: اگر شورای امنیت دوباره تعلل کند، شاهد یک نسل عقبگرد خواهیم بود

وزیر امور خارجه کشورمان هشدار داد که اگر شورای امنیت بار دیگر تعلل کرده و در برابر یکجانبه‌گرایی آمریکا تسلیم شود، شاهد یک نسل عقبگرد در چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون خواهیم بود.