توزیع مرغ منجمد با قیمت ۱۳۵ هزار ریال

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان گفت: مرغ منجمد با قیمت ۱۳۵ هزار ریال از امروز در بازار‌های آبادان توزیع شد.