نبنزیا: مسئول بحران برجام، آمریکا است که سیاست خفه کننده ای در قبال ایران دارد

نماینده روسیه در سازمان ملل: روسیه به ایالات متحده اجازه نمی دهد تا از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اجرای سیاست های فشار حداکثر در قبال ایران استفاده کند.