ماجرای زن فقیری که خرید غذا را به انسولین برای پسر دیابتی‌اش ترجیح داد!

ویدئویی از فداکاری پزشک مصری برای نجات بیماران دیابتی را در خبر زیر مشاهده می‌کنید.