ظریف: هر گونه محدودیت جدید توسط شورای امنیت، بر خلاف تعهدات اساسی است

وزیر امور خارجه ایران در جلسه شورای امنیت شورای سازمان ملل تمدید تحریم های تسلیهاتی علیه ایران با فشار آمریکا را مورد نکوهش قرار داد.