واکنش ظریف به نشست آنلاین شورای امنیت سازمان ملل متحد

وزیر امور خارجه ایران: حتی یک جلسه شورا برای نکوهش دولت آمریكا یا حداقل برای بررسی نقض های مكرر آن تشکیل نشده است.