انتقاد دبیر مجمع از ناهماهنگی در ارکان اقتصاد کشور

دکتر محسن رضایی، با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از بی‌خاصیت شدن این ستاد توسط دولتمردان انتقاد کرد.