بردن نقدینگی به سمت ظرفیت‌های خالی کلید رفع مشکلات کشور است

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی کشور به وسیله راه‌های ایجاد نقدینگی و تکیه بر توان داخلی، شاه‌کلید رفع مشکلات داخلی است.