کاهش مدت دوره آموزشی خدمت سربازی در ایران

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از ادامه کاهش مدت آموزش رزم مقدماتی سربازان به علت تشدید شیوع ویروس کرونا خبر داد.