رقابت ۵ هزار دانش آموز کردستانی در آزمون نمونه دولتی

رستمی از رقابت ۵ هزار و ۶۳۱ دانش آموز در آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه در کردستان خبر داد.