چند ترفند ساده برای استفاده بهینه از برخی وسایل + فیلم

یادگیری چند ترفند کاربردی و کم هزینه که به استفاده بهینه از برخی وسایل کمک می‌کند.