جزئیات طرح مالیات بر خانه‌‌های خالی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه های خالی موافقت کردند.