تشدید جنگ لفظی میان امارات و ترکیه؛ قرقاش آتش تنش را شعله‌ورتر کرد

انور قرقاش وزیر جنجالی اماراتی به تازه ترین اظهارات وزیر دفاع ترکیه که امارات را حامی تروریسم و عامل آشفتگی در لیبی و منطقه توصیف کرده بود، واکنش نشان داد.