هشدار سازمان ملل از تبدیل بحران لیبی به جنگ منطقه‌ای

نماینده دبیرکل سازمان ملل در لیبی درباره تبدیل شدن بحران این کشور به یک جنگ منطقه‌ای هشدار داد.