خرید تضمینی بیش از یک هزار تن کلزا درکردستان

نماینده شرکت بازرگانی دولتی کردستان از خرید تضمینی یک هزار و ۷۶۴ تن کلزا از کشاورزان استان کردستان خبرداد.