تساوی استقلال ۱۰نفره با سپاهان در نیمه اول

در دقیقه ۳۸ آرش رضاوند، اولین بازیکنی بود که از داور کارت زرد گرفت. در دقیقه ۴۴ رضاوند بار دیگر مرتکب خطا شد و با گرفتن دومین کارت زرد بازی از زمین اخراج شد.