روایت یک طنزپرداز کانادایی از فساد مالی دولتمردان کشورش + فیلم

یک طنزپرداز کانادایی روایت شنیدنی از فسادهای مالی دولتمردان کشورش داشته است.