چرا اسرائیل شانسی برای گزینه نظامی در لبنان ندارد؟

رژیم صهیونیستی درحالی به بحران اقتصادی و مالی لبنان برای تضعیف حزب‌الله دل بست که هیچ شانسی برای گزینه نظامی در این کشور ندارد.