بازگشت ۴ ساله هزینه احداث نیروگاه خورشیدی در منازل

مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: احداث نیروگاه خورشیدی برای منازل بسیار مفید است و هزینه راه اندازی آن طی دوره ۴ ساله برمی‌گردد.