سفارت روسیه در ایران: عمل تروریستی در کنسولگری روسیه در رشت شایعه است

اخبار مربوط به نقشه‌های تروریستی گروهک تروریستی تندر که رهبر آن توسط مأموران اطلاعاتی ایران بازداشت شد واقعیت ندارد.