۸ علامت که نشان می‌دهد روان‌تان خسته است نه جسم‌تان

احساس خستگی بعد از استراحت کامل شبانه، نداشتن هیچ میل و آرزویی، تمایل به پنهان شدن و … نشان می‌دهد که روان‌تان نیاز به پاک سازی دارد.