تظاهرات 10هزار نفری علیه نتانیاهو در شهرهای صهیونیستی

هزاران تظاهرات کننده اسرائیلی برای چندمین بار متوالی طی روزهای اخیر به خیابانها آمدند و علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم تظاهرات کردند.