مذاکره ایران با تولیدکنندگان بزرگ واکسن در دنیا

وزیر بهداشت گفت: دنیا هنوز نمی‌داند واکسن کرونا چگونه اثر خواهد کرد و چه مدت ایمنی‌زایی خواهد داشت. ما به جای اینکه به کشورهایی پیش‌پرداخت دهیم که خودشان هم نمی‌دانند آیا واکسن ایمنی را در برابر کرونا می‌دهد یا خیر، با تولیدکنندگان بزرگ واکسن در دنیا مذاکره کرده‌ایم و روی زیرساخت‌هایمان سرمایه‌گذاری انجام می‌دهیم.