حجم صادرات فرآورده‌ها به کشور‌های همسایه افزایش پیدا می‌کند

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: با ایجاد تسهیلات و مشوق‌ها حجم صادرات فرآورده‌ها به کشور‌های همسایه بیشتر خواهد شد.