پیام دوباره تل‌آویو: دیگر اعضای حزب الله در سوریه را هدف قرار نمی‌دهیم

بنابر اعلام رسانه‌های صهیونیستی، تل‌آویو برای فرار از تقابل نظامی با حزب الله، از طریق سازمان ملل برای این جنبش پیام ارسال کرده است.