پنتاگون موشک‌های مافوق صوت جدید در اقیانوس آرام مستقر می‌کند

بنابر اعلام یک مقام وزارت دفاع آمریکا، این کشور برنامه استقرار موشک‌های مافوق صوت جدید در منطقه هند و اقیانوس آرام را در دستور کار خود قرار داده است.