برداشت ۲ هزار تن رطب از نخلستان‌های شادگان

منیعات گفت: تاکنون ۲ هزار تن رطب از نخلستان‌های شادگان برداشت شده و پیش بینی می‌شود این میزان به ۲۶ هزار تن برسد.