پروژه‌ای عظیم و فرهنگی که خاک می خورد؟ + فیلم

مرکز نمایش‌های آئینی صبا یکی از پروژه‌های نیمه تمام فرهنگی- هنری شهر تهران است که نزدیک به ۱۶ سال از شروع عملیات ساخت آن گذشته است.