انتشار فیلم پهپاد ساقط شده آمریکایی توسط ارتش یمن

ارتش یمن ویدئوی مربوط به پهپاد آمریکایی که امروز یکشنبه توسط پداند هوایی این کشور ساقط شده، را منتشر کرد.