بهسازی راه‌های روستایی دامغان با اعتبار بیش از ۴۸ میلیارد ریال

فرماندار دامغان گفت: بیش از ۴۸ میلیارد ریال اعتبار برای آسفالت و سامان‌دهی راه‌های روستایی دامغان اختصاص یافت.